จองการสาธิต

แหล่งข้อมูลของ

พื้นที่ที่คุณจะได้ทราบเกี่ยวกับวิทยาการหุ่นยนต์อัตโนมัติและการทำความสะอาดที่ ทันสมัยได้ในจุดเดียว

จุดเด่น

Bringing back a clean bill of health: Automation in healthcare

Bringing back a clean bill of health: Automation in healthcare

Global healthcare systems are facing the dual onslaught of COVID and the resulting economic forces which have emerged in its wake. How can they cope?

ล่าสุด