จองการสาธิต

นโยบายคุกกี้

15 ธันวาคม 2564

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่อยู่ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ขณะที่คุณท่องเว็บไซต์ของเรา

หลังจากคุณยอมรับนโยบายฉบับนี้แล้ว คุกกี้ก็จะช่วยวิเคราะห์ปริมาณการเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือแจ้งให้คุณทราบเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ใด ๆ โดยเฉพาะ คุกกี้ทำให้เว็บแอปพลิเคชันตอบสนองคุณ ในฐานะบุคคลหนึ่งได้ เว็บแอปพลิเคชันสามารถปรับเปลี่ยนให้ตอบโจทย์ความต้องการของคุณ ตามสิ่งที่คุณชอบหรือไม่ชอบได้ด้วยการรวบรวมและจดจำข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของคุณ

ก่อนเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Avidbots คุณอาจจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเสียก่อน อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ให้ข้อมูลบางอย่างแก่ Avidbots เราก็อาจจะไม่สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่างให้คุณได้ หรือไม่สามารถตอบข้อสงสัยหรือแก้ไขปัญหาที่คุณรายงานเข้ามา

เราใช้คุกกี้ดังต่อไปนี้:

  • คุกกี้ที่จำเป็น คุกกี้เหล่านี้จำเป็นแก่การใช้งานเว็บไซต์ และไม่สามารถปิดในระบบของเราได้ โดยปกติ จะมีการตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อการดำเนินการของคุณ ที่เป็นคำขอรับบริการ เช่น การตั้งค่าความต้องการด้านความเป็นส่วนตัว การเข้าสู่ระบบหรือการกรอกแบบฟอร์มเท่านั้น คุกกี้ประเภทนี้จะไม่จัดเก็บข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้
  • คุกกี้ด้านประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้จะทำให้เราสามารถนับการเยี่ยมชมและแหล่งที่มาของการเยี่ยมชม เพื่อให้เราสามารถวัดผลและปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์เราได้ และจะช่วยให้เราทราบว่าหน้าไหนเป็นที่นิยมมากที่สุดและน้อยที่สุด รวมถึงดูว่าผู้เยี่ยมชมไปยังส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้อย่างไร ข้อมูลทั้งหมดที่คุกกี้เก็บรวบรวมจะถูกรวมเข้าด้วยกัน ดังนั้น จึงเป็นข้อมูลนิรนาม หากคุณไม่อนุญาตให้มีการเปิดใช้งานคุกกี้เหล่านี้ เราก็จะไม่ทราบเมื่อคุณได้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา และจะไม่สามารถติดตามดูประสิทธิภาพของเว็บไซต์ด้วย
  • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย พันธมิตรด้านการโฆษณาของเราอาจตั้งค่าคุกกี้เหล่านี้ทั่วทั้งเว็บไซต์ของเรา (เช่น Google Ads) บริษัทเหล่านี้อาจใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสนใจและแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์อื่น ๆ จะไม่มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง แต่จะอิงจากการระบุเบราว์เซอร์และอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตที่ไม่ซ้ำกัน หากคุณไม่อนุญาตให้เปิดใช้งานคุกกี้เหล่านี้ คุณก็จะเห็นโฆษณาที่เข้ากับกลุ่มเป้าหมายน้อยลง

โปรดทราบว่าบุคคลภายนอก (รวมถึงเครือข่ายโฆษณาและผู้ให้บริการโฆษณา หรือบริการภายนอก อย่างเช่น บริการวิเคราะห์ปริมาณการเยี่ยมชมเว็บไซต์) อาจจะใช้คุกกี้ ที่เราไม่สามารถควบคุมได้  คุกกี้เหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเป็นคุกกี้วิเคราะห์ข้อมูล/คุกกี้ด้านประสิทธิภาพหรือคุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบุคคลภายนอกที่ใช้เครื่องมือเหล่านี้ และผู้ที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้ได้ในตารางด้านล่าง:

????????????????????????:

 

????????????? ????? ??????? ???????????? ??????????
AnalyticsSyncHistory .linkedin.com / ??????????? 1 ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? lms_analytics ????????????????????????????
AWSALB command.avidbots.com / ????????????? 7 ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????? Load Balancer ?????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????idual.
AWSALBCORS command.avidbots.com / ????????????? 7 ???
????????????????? Stickiness ???????????????????????? Stickiness ??????????????????????? AWSALBCORS (ALB) ??????????????????????????????????????????????????? CORS ???????????????? Chromium
li_gc .linkedin.com / ??????????? 2 ??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
lpv490261 pi.pardot.com / ??????????? 30 ????
 
visitor_id490261-hash .pardot.com / ??????????? 1 ?? 5 ?????
 
lang .linkedin.com / ??????????? ??????
?????????????????? ? ????????????? ????????????? ?????????????????????????????????? ? ???????????????????????????? ???????????? ?????????????? ???????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
lang .ads.linkedin.com / ??????????? ??????
?????????????????? ? ????????????? ????????????? ?????????????????????????????????? ? ???????????????????????????? ???????????? ?????????????? ???????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
slireg www.avidbots.com / ????????????? 7 ???
 
sliguid www.avidbots.com / ????????????? 1 ??
 
slirequested  www.avidbots.com / ????????????? 1 ??
 
visitor_id490261-hash marketing.avidbots.com / ????????????? 1 ?? 5 ?????
 
visitor_id490261-hash www.avidbots.com / ????????????? 1 ?? 5 ?????
 

?????????????????????

 

????????????? ????? ??????? ???????????? ??????????
_gid .avidbots.com / ????????????? 1 ???
Google Analytics ??????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ?
_ga .avidbots.com / ????????????? 2 ??
?????????????????????????? Google Universal Analytics – ???????????????????????????????????????????????????????????????? Google ??????????????? ????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ??????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
_gat_UA-104452262-1 .avidbots.com / ????????????? 1 ????
?????????????????????????????????? Google Analytics ??????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????? _gat cookie ???????? ??????????????????????????????? Google ???????????????????????????????????????????????
visitorId .ws.zoominfo.com / ??????????? 1 ??
 

?????????????????????????????????????????????

 

????????????? ????? ??????? ???????????? ??????????
_gcl_au .avidbots.com / ????????????? 3 ?????
Google AdSense ??????????????????????????????????????????????? ? ??????????????? Google AdSense
_fbp .avidbots.com / ????????????? 3 ?????
Facebook ???????????????????????????????? ? ???? ??????????????????????????????????????????
bscookie .www.linkedin.com / ??????????? 2 ??
???????????????????????????? ???? LinkedIn ???????????????????????????????????
visitor_id490261 marketing.avidbots.com / ????????????? 1 ?? 5 ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ???????????????????????? 10 ??
visitor_id490261 .pardot.com / ??????????? 1 ?? 5 ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ???????????????????????? 10 ??
YSC .youtube.com / ??????????? ??????
YouTube ??????????????????????????????????????????????????
UserMatchHistory .linkedin.com / ??????????? 2 ??
Doubleclick ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
VISITOR_INFO1_LIVE .youtube.com / ??????????? 6 ?????
YouTube ?????????????????????????????????????????????????????????????? YouTube ????????????????????? ? ????????? ???????????????????????????????????????????????????????? YouTube ????????????????????
test_cookie .doubleclick.net / ??????????? 15 ????
DoubleClick (??????????? Google) ???????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
lidc .linkedin.com / ??????????? 1 ???
???????????????????????????????? 1 ??? Microsoft MSN ?????????????????????????????????????????????????
bcookie .linkedin.com / ??????????? 2 ??
???????????????????????????????? 1 ??? Microsoft MSN ??????????????????????????????????????????????????????
_gat_gtag_UA_104452262_1 .avidbots.com / ????????????? 1 ????
??????????????????????????????? Google Analytics ???????????????????? (??????????????????????????????)
visitor_id490261 www.avidbots.com / ????????????? 1 ?? 5 ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ???????????????????????? 10 ??

เราใช้คุกกี้เพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้:

  • บันทึกว่าคุณได้ยอมรับการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเราหรือไม่ ปฏิบัติตามกฎหมายเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากคุณเลือกที่จะไม่ยอมรับคุกกี้ เราก็จะไม่ใช้คุกกี้สำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ แต่น่าเสียดายที่เว็บไซต์ของเราก็จะใช้งานได้ไม่ดี
  • เพื่ออนุญาตให้คุณสามารถใช้ส่วนที่จำเป็นของเว็บไซต์เราได้
  • เพื่อใช้ระบบการจัดการเนื้อหาของเรา
  • เพื่อใช้แบบฟอร์มแจ้งเตือนออนไลน์ - แบบฟอร์มที่คุณใช้เพื่อติดต่อเรา ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม มีการตั้งค่าคุกกี้นี้ เมื่อคุณเข้ามาที่เว็บไซต์ของเราและจะถูกลบออก เมื่อคุณปิดเบราว์เซอร์
  • เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับวิธีเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ของเราและทำให้เราเพิ่มยอดขาย คุกกี้นี้จะเก็บรวบรวมข้อมูลแบบไม่เปิดเผยชื่อ รวมถึงจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์มาจากไหน และหน้าที่พวกเขาเยี่ยมชม
  • เพื่อจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณจะได้ไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่ในครั้งหน้าที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ โปรดติดต่อเราผ่านทางหน้าติดต่อ

เปลี่ยนแปลงความต้องการเกี่ยวกับคุกกี้ผ่านศูนย์ความต้องการ