จองการสาธิต

คลังสินค้า

ทำความสะอาดพื้นในคลังสินค้าและพื้นที่โลจิสติกส์ได้โดยอัตโนมัติ

ยกระดับผลิตภาพด้วยการทำความสะอาดอัตโนมัติ

จองการสาธิต

ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดเป็นหัวใจสำคัญในการรักษามาตรฐานด้านการปฏิบัติการที่ดีที่สุด

เนื่องจากซัพพลายเชนยุคใหม่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ผู้จัดการคลังสินค้าในทุกอุตสาหกรรมจึงเผชิญกับปัญหาในการสร้างประสิทธิภาพและผลิตภาพมากขึ้น อีกทั้งยังรักษามาตรฐานด้านการปฏิบัติการที่ดีที่สุดเอาไว้ได้ ระบบอัตโนมัติได้ช่วยปลดล็อกประโยชน์ด้านการเงินและการปฏิบัติการอย่างมีนัยสำคัญมานานหลายทศวรรษ สถานที่ชั้นนำต่างใช้โซลูชันการทำความสะอาดอัตโนมัติเพื่อปลดล็อกประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติการใหม่ ๆ ยินดีต้อนรับสู่คลื่นลูกใหม่ของระบบอัตโนมัติของคลังสินค้า

ทำไมต้องใช้ Neo 2 ในคลังสินค้าและพื้นที่โลจิสติกส์ด้วย

เพิ่มการทำความสะอาดพื้นโดยอัตโนมัติเข้าไปเพื่อทำให้การดำเนินงานของคุณเรียบง่ายขึ้น

การใช้ Neo เพื่อทำความสะอาดสถานที่ของคุณจะช่วยยกระดับประสิทธิภาพด้านการทำความสะอาด เมื่อ Neo เข้ามาจัดการกับงานขัดพื้นและฆ่าเชื้อที่กินเวลา คุณก็สามารถจัดสรรแรงงานและทรัพยากรไปให้กับงานที่มีคุณค่าสูงกว่าได้

ขอเชิญพบกับ Neo
จองการสาธิต

A smarter clean for a more productive facility

Cutting-edge AI designed for your unique operating environment

ทำให้หุ่นยนต์ Neo เป็นส่วนหนึ่งที่น่าไว้ใจของทีมงานทำความสะอาดประจำคลังสินค้าและโลจิสติกส์

Neo จะทำให้คุณสัมผัสกับการทำความสะอาดและสุขาภิบาลโดยอัตโนมัติอีกระดับ

Neo สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

Neo จะจัดสรรแรงงานไปทำงานที่มีความสำคัญต่อธุรกิจ

Neo ลดปัญหาแรงงาน รวมถึงการขาดงานและการลาออกของพนักงาน

Neo ทำความสะอาดได้ดีกว่ามาตรฐานความสะอาดของสถานที่ขั้นสูงเสียอีก

Neo จัดทำรายงานความสะอาดที่วัดผลได้อย่างละเอียด

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหุ่นยนต์ Neo ในการเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติการด้านทำความสะอาด

‘... reduce up to 80% of labor hours spent cleaning’

“We’re excited to deploy additional Neos at DHL warehouses across the globe, propelling our digitalization journey forward. Floor-cleaning robots, while a simple innovation, reduce up to 80% of labor hours spent cleaning. This frees up our staff to engage in more value-adding, customer-centric work while driving our Strategy 2025 digitalization agenda forward.”

‘On any given month, Neo delivers an ROI of $3,000+’

In terms of Neo moving through our facility with the Avidbots Autonomy software, Neo does a great job working alongside forklifts, other AGVs and even employees. On any given month, Neo delivers an ROI of $3,000+. We look forward to continuing our partnership with Avidbots.

‘I was impressed with Neo’s use of advanced sensors, cameras and lasers…’

“I was impressed with Neo’s use of advanced sensors, cameras, and lasers to adapt to our warehouse’s changing layout and avoid collisions. Neo performed better than I expected. Even with 25 forklifts operating continuously, along with people traffic, Neo was able to avoid collisions and work safely among our workers and our stock.”

‘Deploying Neo at our warehouse has doubled cleaning team productivity…’

“Deploying Neo at our warehouse has doubled cleaning team productivity and delivered a morale boost, allowing them to focus on additional tasks while the robot takes care of the floors.”