จองการสาธิต

นโยบายความเป็นส่วนตัว

15 ธันวาคม 2564

เอกสารฉบับนี้เป็นประกาศความเป็นส่วนตัวของ Avidbots Corp. ในเอกสารฉบับนี้ คำว่า “เรา” “ของเรา” หรือ “พวกเรา” หมายถึง Avidbots Corp.

เราคือบริษัท มีทะเบียนบริษัทเลขที่ 8756708 และจดทะเบียนที่รัฐออนแทรีโอ ประเทศแคนาดา

สำนักงานใหญ่ของเราตั้งอยู่ที่:

975 Bleams Road, #5
Kitchener ON N2E 3Z5
Canada
+1-855-928-4326

Avidbots เคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอ่านเนื้อหาดังต่อไปนี้เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา (“นโยบายฉบับนี้”) นโยบายฉบับนี้ใช้บังคับกับเว็บไซต์ของ Avidbots และอธิบายวิธีที่ Avidbots ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่อาจจะไม่ได้กล่าวถึงทุกสถานการณ์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นไปได้ Avidbots อาจแจ้งให้คุณทราบถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการโดยเฉพาะ ในนโยบายหรือประกาศเพิ่มเติมที่มอบให้ก่อนเก็บรวบรวมข้อมูล

เราเข้าใจว่าผู้ใช้เว็บไซต์ของเราทุกคนค่อนข้างเป็นห่วงอย่างสมควรว่าข้อมูลของพวกเขาจะไม่ถูกใช้เพื่อจุดประสงค์ที่ไม่ได้เจตนา และจะไม่ตกไปอยู่ในเงื้อมมือของบุคคลภายนอกโดยไม่ได้ตั้งใจ นโยบายของเรามีความเฉพาะเจาะจงและเข้มงวด นโยบายของเราสอดคล้องกับกฎหมายแคนาดาและกฎหมายของทุกเขตอำนาจที่เราทราบ หากคุณเห็นว่านโยบายของเราไม่เป็นไปตามความคาดหวังของคุณ หรือเราไม่ปฏิบัติตามนโยบายของเรา โปรดแจ้งให้เราทราบ

เราเสียใจที่จะต้องแจ้งให้คุณทราบว่าหากประเด็นด้านล่างอย่างน้อยหนึ่งประเด็นทำให้คุณไม่สบายใจ ทางเดียวก็คือการออกจากเว็บไซต์ทันที

เราจะไม่แบ่งปัน ขายหรือเปิดเผยข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ใด ๆ ที่เก็บรวบรวมจากเว็บไซต์นี้ ให้แก่บุคคลภายนอก เว้นเสียแต่ว่าได้กำหนดไว้ด้านล่าง

ประเภทข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณ ไม่ว่าจากเว็บไซต์ของเราหรือคุณให้เราด้วยวิธีอื่น และสาเหตุที่เราจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว อยู่ด้านล่าง:

ข้อมูลธุรกิจและข้อมูลส่วนบุคคล

ซึ่งก็รวมถึงข้อมูลระบุตัวบุคคลและข้อมูลติดต่อพื้นฐาน เช่น ชื่อและรายละเอียดติดต่อของคุณ และยังครอบคลุมถึงข้อมูลทั้งหมดที่มอบให้เราระหว่างที่คุณกับเราประกอบธุรกิจกัน เช่น ข้อมูลที่คุณให้เรา ในฐานะลูกค้าของเรา เรารับรองว่าจะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว ตลอดจนข้อกำหนดของความสัมพันธ์ของเราไว้เป็นความลับ จะไม่ถูกนำมาใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น เราคาดหวังให้คุณปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ด้วย

มีการใช้ข้อมูล:

  • เพื่อส่งมอบบริการที่คุณร้องขอ
  • เพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนของคุณ ตามจุดประสงค์ในการรักษาความปลอดภัย
  • เพื่อทำการตลาดผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
  • เราหรือบุคคลภายนอกอาจใช้ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวบุคคลได้โดยทั่วไป เพื่อส่งมอบข้อมูลประเภท เช่น ที่เกี่ยวกับข้อมูลทางประชากรศาสตร์หรือการใช้หน้าหรือบริการใด ๆ โดยเฉพาะ

เราจะเก็บรักษาข้อมูล ที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกทางธุรกิจของเรา ไว้เป็นเวลาอย่างน้อยหกปี เนื่องจากเราอาจต้องใช้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการเรียกร้องหรือการต่อสู้ในชั้นศาล ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง นอกจากนี้ ยังเป็นระยะเวลาที่หน่วยงานเรียกเก็บภาษีอากรของเราอาจจะสอบถามด้วย

ข้อมูลเกี่ยวกับตลาด

เมื่อเราขอข้อมูลจากคุณเพื่อทำให้คุณสามารถซื้อบริการที่บุคคลภายนอกเสนอบนเว็บไซต์ของเราได้ เราก็สันนิษฐานว่าคุณอนุญาตให้เราส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย เมื่อคุณให้ข้อมูลกับเรา

ชื่อโดเมนและที่อยู่อีเมลของคุณ

เซิร์ฟเวอร์ของเราจะจดจำข้อมูลนี้ และหน้าที่คุณเยี่ยมชมจะถูกบันทึกไว้ เราจะไม่เปิดเผยที่อยู่อีเมลของคุณให้แก่ผู้ใดก็ตาม ที่ไม่ใช่พนักงานหรือผู้รับจ้างของเรา และไม่มีความจำเป็นต้องทราบ ไม่ว่าโดยทั่วไปหรือโดยเฉพาะเจาะจง เป็นอันขาด

มีการใช้ข้อมูล:

  • เพื่อติดต่อสื่อสารหรือดำเนินการกับคุณ ตามที่คุณคาดหวัง
  • รวมข้อมูลเข้าด้วยกัน ในแบบที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลใด ๆ ได้โดยเฉพาะ เพื่อควบคุมคุณภาพและปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา
  • เพื่อส่งข่าวสารเกี่ยวกับบริการที่คุณสมัครไปให้คุณ
  • เพื่อแจ้งเกี่ยวกับบริการอื่น ๆ ของเราหรือบริการของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเรา
  • ข้อมูลที่คุณโพสต์ลงบนเว็บไซต์ของเรา
  • ข้อมูลที่คุณส่งให้เรา โดยการโพสต์ลงบนฟอรั่ม บล็อกหรือโฆษณาของคุณ จะถูกจัดเก็บบนเซิร์ฟเวอร์ของเรา เราจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าว ยกเว้นเพื่ออนุญาตให้อ่านได้ แต่คุณจะเห็นว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา สงวนสิทธิ์ให้เราใช้ในทุกรูปแบบที่เราต้องการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์

เราอาจใช้ซอฟต์แวร์ที่อยู่บนเว็บไซต์ของเรา (เช่น JavaScript) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่คุณดูและวิธีเข้าถึง สิ่งที่คุณทำเมื่อเข้าไปที่หน้า ระยะเวลาที่คุณอยู่ในหน้า และประสิทธิภาพในการส่งมอบเนื้อหาให้คุณ ปัจจุบัน เราจะไม่เชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้

หมายเหตุเกี่ยวกับสัญลักษณ์รูปกุญแจและตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพอื่น ๆ

หลายบริษัทมีการรับรองและไอคอนหรือภาพกราฟฟิกขนาดเล็กอื่น ๆ เพื่อแสดงให้ผู้เยี่ยมชมเห็นว่าสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ได้อย่างปลอดภัย บางบริษัทรับรองว่าสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัยสูงด้วย เว็บไซต์ของเรามีกุญแจที่แสดงให้เห็นว่ามีการรับรอง SSL

การโฆษณาของบุคคลภายนอก

บุคคลภายนอกอาจลงโฆษณาบนเว็บไซต์ของเรา บุคคลภายนอก ตัวแทนของบุคคลภายนอกหรือบริษัทอื่น ๆ ที่ดำเนินการแทนบุคคลภายนอก อาจจะใช้เทคโนโลยีที่เก็บรวบรวมที่อยู่ IP ของคุณโดยอัตโนมัติ ขณะส่งโฆษณาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเราไปยังเบราว์เซอร์ของคุณ นอกจากนี้ พวกเขายังอาจใช้เทคโนโลยีอื่น ๆ เช่น คุกกี้หรือ JavaScript เพื่อปรับเนื้อหาโฆษณาให้เข้ากับแต่ละบุคคล และวัดประสิทธิภาพของโฆษณา เราไม่สามารถควบคุมเทคโนโลยีเหล่านี้หรือข้อมูลที่บุคคลดังกล่าวได้มาได้ ด้วยเหตุนี้ ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จึงไม่ได้กล่าวถึงแนวปฏิบัติด้านข้อมูลของบุคคลภายนอกเหล่านี้

เนื้อหาของบุคคลภายนอก

เว็บไซต์ของเราเป็นสื่อที่เผยแพร่ข้อมูลที่ทุกคนสามารถลงทะเบียนได้ จากนั้น ก็เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองหรือบุคคลอื่น เราจะไม่ควบคุมหรือดูแลเนื้อหาที่โพสต์ หากคุณร้องเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์ของเรา เราก็จะตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของคุณ หากเรารู้สึกว่าเรื่องร้องเรียนสมเหตุสมผล เราก็จะลบเนื้อหา ขณะตรวจสอบ เสรีภาพในการพูดเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน ดังนั้น เราต้องตัดสินใจว่าจะมีการยับยั้งสิทธิ์ของใคร คุณหรือบุคคลที่โพสต์เนื้อหาที่ทำให้คุณขุ่นเคือง หากเราคิดว่าคุณร้องเรียนเพื่อกลั่นแกล้งผู้คนหรือไม่มีมูล เราก็จะไม่ติดต่อคุณเรื่องนี้

ข้อมูลที่เราได้รับจากบุคคลภายนอก

ถึงแม้ว่าเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้บุคคลภายนอก (ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้) แต่เราก็ได้รับข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทางอ้อม จากบริการซอฟต์แวร์ เช่น Google Analytics และอื่น ๆ จะไม่มีการระบุตัวตนของคุณจากข้อมูลดังกล่าว

เนื้อหาที่คุณมอบให้เรา โดยให้บุคคลภายนอกใช้ได้

หากคุณให้ข้อมูลกับเรา โดยกำหนดให้ผู้อื่นสามารถอ่าน ทำสำเนา ดาวน์โหลดหรือใช้ข้อมูลได้ เราก็ไม่ขอรับผิดชอบต่อการกระทำของบุคคลภายนอกเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว คุณเป็นผู้ที่มีสิทธิ์กำหนดระดับความเป็นส่วนตัวที่คุณพึงพอใจสำหรับทุกคนที่อาจจะเห็นข้อมูลของคุณเอง หากมีการเผยแพร่ข้อมูลให้คนทั้งโลก เรากับคุณก็ไม่สามารถควบคุมวิธีใช้ข้อมูลได้

การโทรติดต่อสายด่วนให้ความช่วยเหลือของเรา

หากคุณโทรติดต่อสายด่วนให้ความช่วยเหลือของเรา เราก็เก็บรวบรวมข้อมูลระบุหมายเลขของสายที่โทรเข้ามา (CLI) เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสายด่วนของเรา

การส่งข้อความไปยังระบบสนับสนุนของเรา

หากคุณส่งข้อความ เราก็จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่คุณมอบให้เราในข้อความดังกล่าวเพื่อยืนยันว่าคุณมีสิทธิ์จะได้รับข้อมูล และส่งข้อมูลที่คุณต้องการให้คุณ เราบันทึกคำขอของคุณ และคำตอบของเราเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ/องค์กรของเรา เราจะไม่เก็บข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ที่เกี่ยวข้องกับข้อความของคุณ เช่น ชื่อหรือที่อยู่อีเมลของคุณ

การร้องเรียน

หากเราได้รับเรื่องร้องเรียน เราก็จะบันทึกข้อมูลทั้งหมดที่คุณมอบให้เรา เราใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อระงับเรื่องร้องเรียนของคุณ หากเรื่องร้องเรียนของคุณทำให้เราจำเป็นต้องติดต่อบุคคลอื่นตามสมควร เราก็อาจตัดสินใจที่จะให้ข้อมูลบางส่วนที่อยู่ในเรื่องร้องเรียนให้แก่บุคคลดังกล่าว แต่เราจะทำเช่นนี้ให้น้อยครั้งเท่าที่จะทำได้ โดยเราจะใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวว่าจะให้ข้อมูลหรือไม่ รวมถึงประเภทข้อมูลที่มอบให้ด้วย

นอกจากนี้ เราอาจจะรวบรวมสถิติที่แสดงข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งนี้เพื่อประเมินระดับบริการที่เราส่งมอบ แต่ไม่ใช่ในรูปแบบที่สามารถระบุตัวคุณหรือบุคคลอื่นได้

การสมัครงานและการทำงาน

หากคุณส่งข้อมูลที่เกี่ยวกับการสมัครงานมาให้เรา เราก็อาจจะเก็บข้อมูลดังกล่าวไม่เกินสามปี เผื่อว่าเราตัดสินใจที่จะติดต่อคุณในภายหลัง

หากเราจ้างคุณ เราก็จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณและงานของคุณเป็นครั้งคราวตลอดระยะเวลาการทำงาน จะมีการใช้ข้อมูลนี้เพื่อจุดประสงค์ที่เกี่ยวกับการจ้างงานของคุณโดยตรง หลังจากคุณพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานแล้ว เราก็จะเก็บไฟล์ไว้เป็นระยะเวลาหกปีก่อนลบหรือทำลายข้อมูลดังกล่าว

ข้อมูลด้านการตลาด

เราจะส่งที่อยู่อีเมลและชื่อของคุณไปให้ผู้ที่เราร่วมงานด้วยบางรายที่เราเห็นว่าอาจให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวคุณ แต่ทั้งนี้ เราจะขออนุญาตจากคุณก่อน คุณมีสิทธิ์ที่จะไม่รับบริการดังกล่าวได้ทุกเมื่อ ด้วยการแจ้งให้เราทราบผ่านทาง https://www.avidbots.com/contact/

การทำการตลาดไปยังลูกค้าที่เคยเห็นบริการหรือสินค้ามาก่อน

เราอาจทำการตลาดไปยังลูกค้าที่เคยเห็นบริการหรือสินค้ามาก่อนเป็นครั้งคราว ซึ่งก็รวมถึงการให้ Google หรือซัพพลายเออร์อื่น ๆ ติดแท็กหรือเครื่องหมายบนเว็บไซต์ของคุณ เพื่อให้สามารถนำเสนอโฆษณาผลิตภัณฑ์/บริการของเราให้คุณได้ เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่น

ข้อมูลบริษัทในเครือ

ข้อมูลประเภทนี้คือข้อมูลที่คุณมอบให้เรา ในฐานะที่คุณเป็นบริษัทในเครือของเราหรือลูกค้าของเรา จะมีการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เพื่อใช้งานทางธุรกิจเท่านั้น เรารับรองว่าจะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว ตลอดจนข้อกำหนดของความสัมพันธ์ของเราไว้เป็นความลับ จะไม่ถูกนำมาใช้เพื่อจุดประสงค์อื่น เราคาดหวังให้บริษัทในเครือปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ด้วย ข้อยกเว้นก็คือเรามีสิทธิ์ที่จะเปิดเผยชื่อจริงและ URL ของความสัมพันธ์ ในฐานะบริษัทในเครือของคุณ ให้กับบริษัทในเครืออื่น ๆ ตลอดจนบุคคลหรือองค์กรอื่น ๆ ทั้งในหรือนอกเว็บไซต์ เพื่อทำให้เราสามารถระบุชื่อผู้ชนะและบุคคลอื่นที่มีผลงานโดดเด่น ในฐานะบริษัทในเครือ เท่านั้น

การที่เด็กใช้เว็บไซต์ของเรา

เราจะไม่ทำการตลาดแก่เด็ก และก็จะไม่จำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อให้เด็กซื้อด้วย หากคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปี คุณก็มีสิทธิ์ใช้เว็บไซต์ของเราได้ก็ต่อเมื่อได้รับคำยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองเท่านั้น

การเปิดเผยข้อมูลแก่รัฐบาลและหน่วยงานรัฐบาล

เราต้องปฏิบัติตามกฎหมายเหมือนกับคนอื่น ๆ ทุกคน เราอาจจำเป็นต้องให้ข้อมูลแก่หน่วยงานทางการด้านกฎหมาย หากหน่วยงานดังกล่าวร้องขอ หรือหากหน่วยงานดังกล่าวได้รับการอนุญาตอย่างเหมาะสม เช่น มีหมายค้นหรือคำสั่งศาล

การปฏิบัติตามกฎหมาย

นโยบายด้านการเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับฉบับนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายในทุกเขตอำนาจที่เราเจตนาจะดำเนินธุรกิจ หากคุณคิดว่านโยบายฉบับนี้ไม่สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศคุณ เราก็อยากรับฟังความคิดเห็นจากคุณ แต่สุดท้ายแล้ว คุณก็เป็นผู้เลือกเองว่าจะใช้เว็บไซต์อของเราหรือไม่

การทบทวนหรือการปรับปรุงข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ให้เป็นปัจจุบัน

คุณอาจทบทวนหรือปรับปรุงข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ให้เป็นปัจจุบันที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับตัวคุณได้ทุกเมื่อ ด้วยการติดต่อเราตามที่อยู่ด้านล่าง นอกจากนี้ เราจะดำเนินการตามสมควรเพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนของคุณ ก่อนให้สิทธิ์เข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลของคุณ เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลคุณให้ดียิ่งขึ้น

การลบข้อมูลของคุณ

หากคุณประสงค์ที่จะให้เราลบข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ของคุณออกจากเว็บไซต์ของเรา คุณก็สามารถติดต่อเราได้ที่ https://www.avidbots.com/contact/ นอกจากนี้ เราจะดำเนินการตามสมควรเพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนของคุณ ก่อนให้สิทธิ์เข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลของคุณ เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลคุณให้ดียิ่งขึ้น

อาจมีการ “ประมวลผล” ข้อมูลนอกแคนาดา

มีการโฮสต์เว็บไซต์ของเราที่สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ เรายังใช้บริการจากที่อื่นนอกแคนาดาเป็นครั้งคราว ในด้านอื่น ๆ ของธุรกิจเรา ด้วยเหตุนี้ ข้อมูลที่ได้รับมาจากประเทศแคนาดาอาจถูก “ประมวลผล” นอกแคนาดาและข้อมูลที่ได้มาจากประเทศอื่น ๆ อาจถูกประมวลผลภายในหรือนอกประเทศดังกล่าวก็ได้

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว โปรดติดต่อเราตามหน้าติดต่อ