มกราคม 13, 2022

Neo มีจุดเด่นที่ทำให้ทำไมหุ่นยนต์ทำความสะอาดพร้อมโปรแกรมการใช้งานที่หลากหลายจึงเข้ามาแทนที่หุ่นยนต์เชิงพาณิชย์ กล่าวโดย IEEE

IEEE explores how autonomous multi-function robots are changing the way facilities are cleaned. The article “Why Multi-Functional Robots Will Take Over Commercial Robotics ” by Pablo Molina, Chairman, CTO, VP of Product & Co-founder, Avidbots, examines how multi-application autonomous robots are taking over from less efficient and cost-effective single-use robots.

This article discusses the move towards multi-functional autonomous robots that are able to perform multiple tasks within a given environment by expanding their abilities instead of the less efficient and more expensive option of managing multiple single-function robots.

Read the full story here.