จองการสาธิต

ร่วมงานกับเรา

อนาคตคือเดี๋ยวนี้ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตกัน

สมัครเพื่อทำงานที่ Avidbots® วันนี้!

Careers Join Us

ร่วมสัมผัสกับวิทยาการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่ทันสมัยเป็นอย่างยิ่งไปด้วยกันกับเรา

ทีมงานนักนวัตกรรมของ Avidbots ที่เป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในโลก กำลังทลายขีดจำกัดของวงการ หุ่นยนต์ทำความสะอาดระบบอัตโนมัติ พนักงานที่หลากหลายและมีใจรักของเราจะพึงพอใจกับการประสานงานกันเพื่อแก้ไขปัญหาในสภาพแวดล้อมที่ทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

คนที่เก่ง กล้าและมีแรงจูงใจ รวมถึงต้องการเปลี่ยนโลก ด้วยนวัตกรรมวิทยาการหุ่นยนต์ จะมีโอกาสในการทำงานไม่รู้จบ

มาร่วมงานกับเราและเลือกเส้นทางของคุณเองที่ Avidbots

ขั้นตอนการว่าจ้างพนักงานจะประกอบด้วยอะไรบ้าง

การสัมภาษณ์กับผู้จัดการที่ว่าจ้าง

การสัมภาษณ์กับสมาชิกในทีมหลัก

การประเมินทักษะโดยสมบูรณ์

การเสนองานและการตรวจสอบประวัติ

ตรวจสอบตำแหน่งที่ว่างอยู่

มุ่งมั่นที่จะสร้างความหลากหลายและไม่เลือกปฏิบัติ

เราเปิดโอกาสให้แก่พนักงานทุกคนในสถานที่ทำงานของเราอย่างเท่าเทียมกัน และจะไม่เลือกปฏิบัติผู้คนอย่างผิดกฎหมายเนื่องจากอายุ เพศ (ซึ่งรวมถึงการตั้งครรภ์ การให้กำเนิดบุตรและอาการทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ การให้กำเนิดบุตรหรือการให้นมบุตร) เชื้อชาติ สีผิว รสนิยมทางเพศ ศาสนา ความเชื่อ ความเชื่อทางการเมือง ประวัติอาชญากรรม สถานที่กำเนิด บรรพบุรษ ชาติพันธุ์ สัญชาติ สถานภาพสมรส สถานะครอบครัว อัตลักษณ์ทางเพศ การแสดงออกทางเพศ ความพิการหรือสาเหตุอื่น ๆ ที่กฎหมายคุ้มครอง